Real Estate Expert Holdings

REAL ESTATE EXPERT HOLDINGS cung cấp thông tin bất động sản, các dự án mới, sắp triển khai và đưa ra cái nhìn tổng quan về bức tranh bất động sản năm 2020

TẦM NHÌN:TRỞ THÀNH MỘT KÊNH THÔNG TIN TRUNG GIAN LỚN NHẤT VIỆT NAM 
SỨ MỆNH: Mang lại một thị trường minh bạch – phát triển – bền vừng. Tạo ra những sản phẩm có giá trị bền vững VỚI KHÁCH HÀNG
VỚI NHÂN VIÊN: Chia sẻ, tạo điều kiện để phát huy sáng tạo và phát triển sự nghiệp.

REAL ESTATE EXPERT HOLDINGS“Mang Lại Giá Trị Cho Những Người Đồng Hành”

Real Estate Expert Holdings

KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC

Trải qua một chặng đường phát triển, REE HOLDINGS đã và đang từng bước khẳng định vị thế, uy tín của mình trên thị trường, không ngừng nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững và bước lên một tầm cao mới.

Tầm nhìn của REE HOLDINGS là tập đoàn đẳng cấp quốc tế. Hiện nay, với hai lĩnh vực hoạt động chính là bất động sản và giáo dục, công ty đang được xây dựng, phát triển trên các nền tảng giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp, Sáng tạo và Hòa hợp.